Bröderna Berner AB förvärvar ClaraLab AB och stärker därmed ytterligare Berners position på den nordiska marknaden för laboratorieutrustning  

Bröderna Berner AB har förvärvat den svenska distributören av laboratorieutrustning ClaraLab AB, som även har verksamhet i Norge och Danmark. Parterna signerade avtalet den 16 mars, 2022.

Bröderna Berner AB är ett dotterbolag till det finska familjeföretaget Berner OY. Genom förvärvet av ClaraLab AB med dotterbolagen LAB Sweden AB, LAB Norway AS och LAB Denmark Aps, stärker Berner sin position som distributör av laboratorieutrustning på den nordiska marknaden, där man erbjuder en mycket bred produktportfölj och en omfattande expertis.

“Förvärvet av ClaraLab AB spelar en viktig roll I vår nordiska tillväxtstrategi för affärsområdet för laboratorieutrustning. Med ClaraLabs högkvalitativa produktportfölj och starka professionella know-how, kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett ännu attraktivare partnerskap där vi supportar dem i utvecklingen av sin laboratorieverksamhet“ säger Antti Korpiniemi, VD för Berner OY.   

ClaraLabs produktportfölj kompletterar väl Berners nuvarande sortiment som riktar sig bland annat till livsmedels- och kemisk industri, miljölaboratorier, kommersiella laboratorier, akademi och forskningsinstitut. ClaraLab är skandinaviskt med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och fokuserar på branscher såsom forskning & utveckling, tillverkning, rutinanalys och kvalitetskontroll. Produkter erbjuds för applikationer inom analytisk kemi, automatisering, biologi/life science, liksom basutrusning och förbrukningsartiklar.  Företaget har 25 anställda.

Likartad värdegrund och företagskultur spelade en viktig roll för att sälja ClaraLab till Bröderna Berner AB.

“Berners djupa kunskap om laboratoriemarknaden och den nordiska marknaden var också avgörande för försäljningen. Berner har en långsiktig strategi för medarbetarnas välmående likväl som för utveckling av leverantörs- och kundrelationer. Vi ser fram emot ett givande framtida samarbete,” kommenterar Claes Karlsson, VD för ClaraLab och LAB Denmark, och Annika Garnås, VD för LAB Sweden och LAB Norway.

Berners affärsområde för laboratorieutrustning är verksamt i Finland och Estland sedan flera decennier, och har under de senaste två åren även etablerats i Sverige och Norge. Förutom produkter av mycket hög kvalitet, erbjuder Berner Lab även sina kunder applikationsstöd, utbildning och teknisk service.
ClaraLab AB kommer att fortsätta som ett fristående dotterbolag till Bröderna Berner AB.

Ytterligare information:
Antti Korpiniemi                                                                                
VD, Berner OY                                                                                
Tel: + 358 50 551 3720                                                                     
E-mail: antti.korpiniemi@berner.fi                                               
www.berner.fi                                                                                       

Anna Älverstad
Regionchef Skandinavien
Berner Medical & Berner Lab, Bröderna Berner AB
Tel: +46 76 831 94 11
E-mail: anna.alverstad@bernermedical.se

Bröderna Berner AB, med divisionerna Berner Lab, Berner Medical, Berner Industries och Gullviks, är ett dotterbolag till det finska familjeföretaget Berner OY, med fyra affärsområden och etablerat 1883. Den nuvarande produktportföljen för Berner Lab i Sverige består av högkvalitativa instrument primärt för den petrokemiska industrin. Sortimentet i Finland är en heltäckande produktportfölj för laboratorier. Omsättningen för Berner Group uppgick 2020 till 323,4 miljoner Euro, och bolaget har ca 500 anställda i Finland, Sverige, Norge och Baltikum.  www.berner.fi, www.bernercompany.se, www.sorenberner.no

ClaraLab AB är en dynamisk skandinavisk bolagsgrupp som grundades 2007. Företaget tillhandahåller via sina dotterbolag LAB Sweden AB, LAB Norway AS, och LAB Denmark Aps, framgångsrikt högkvalitativa produkter och instrument för laboratoriemarknaden. Företaget har totalt 25 anställda i Sverige, Norge och Danmark. www.lab.se


Aktuellt

Vestfrost solution blir ny leverantör av laboratorie- och läkemedelskyl och – frys, och lågtemperaturfrysar

Vi har en ny leverantör för laboratorie- och läkemedelskyl och frys, och lågtemperaturfrysar – danska Vestfrost Solutions. Vestfrost tillverkar laboratorie- och läkemedelskylar och -frysar samt praktiska tillbehör såsom glasdörrar, DIN 58345 kit, hyllor och lådor. Vestfrost grundades i Esbjerg, Danmark 1963 med en vision i åtanke: Att skapa världens bästa kylskåp …