ClaraLab är en aktiv och dynamisk bolagsgrupp som startades 2007. ClaraLab AB med dotterbolagen LAB Denmark Aps, LAB Norway AS och LAB Sweden AB förvärvades våren 2022 av Bröderna Berner AB, ett bolag i den finska koncernen Berner OY. Ambitionen är att förvärva, bygga upp och vidareutveckla lämpliga företag som skall förse den nordiska laboratoriemarknaden med högkvalitativa produkter.

Första bolaget i gruppen blev Noax Lab  som startade redan 1946 och förvärvades i samband med starten av ClaraLab, 2007. Nästa bolag, LAB Sweden, introducerades 2003 och förvärvades av ClaraLab 2012. Kort därefter, 2013, startades LAB Diagnostics, våren 2015 LAB Norway och LAB Analytical 2019. Det senaste tillskottet är LAB Denmark som startades upp våren 2019. 2020 valde vi att samla alla våra svenska bolag under ett namn vilket är LAB Sweden. Sammanslagningen påverkar inte vårt samarbete med våra kunder och leverantörer mer än att bolagsnamnet och organisationsnumren förändrades. Läs mer om sammanslagningen här. ClaraLab AB med dotterbolagen LAB Denmark Aps, LAB Norway AS och LAB Sweden AB förvärvades våren 2022 av Bröderna Berner AB, ett bolag i den finska koncernen Berner OY.

Laboratorieverksamhet på universitet, sjukhus och inom industri kräver förutom högkvalitativa produkter också utbildning av personal, därför lanserade vi 2017 LAB Education.

En gedigen kunskap om såväl produkter som applikationer är en självklarhet och vi lägger stor vikt vid att rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare.