ClaraLab är en ung och dynamisk bolagsgrupp som startades 2007. Ambitionen är att förvärva, bygga upp och vidareutveckla lämpliga företag som skall förse den nordiska laboratoriemarknaden med högkvalitativa produkter.

Första bolaget i gruppen blev Noax Lab (nu LAB Noax) som startade redan 1946 och förvärvades i samband med starten av ClaraLab, 2007. Nästa bolag, LAB Sweden, introducerades 2003 och förvärvades av ClaraLab 2012. Kort därefter, 2013, startades LAB Diagnostics och våren 2015 LAB Norway. Det senaste tillskottet är LAB Analytical som startades upp hösten 2016.

Laboratorieverksamhet på universitet, sjukhus och inom industri kräver förutom högkvalitativa produkter också utbildning av personal, därför lanserar vi 2017 LAB Education.

En gedigen kunskap om såväl produkter som applikationer är en självklarhet och vi lägger stor vikt vid att rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare.