Vi har tagit ett helhetsgrepp över vår och dotterbolagens hemsidor och som första steg är ClaraLab, LAB Analytical och LAB Diagnostics sidor lanserade. Allt eftersom de blir klara kommer även de andra bolagens sidor att släppas. Ta en tur runt bolagen och upptäck vad vi kan erbjuda dig!

Vi är själva stolta över vår nya ”look” och tar gärna emot kommentarer och åsikter från våra besökare vare sig det är positivt eller negativt. Du hjälper oss att bli bättre.

Välkommen till ClaraLab-gruppen!


Aktuellt