ClaraLab har re dotterbolag:LAB Denmark, LAB Norway och LAB Sweden. Tidigare var LAB Sweden uppdelat i fyra svenska bolag (LAB Analytical, LAB Diagnostics, LAB Noax och LAB Sweden) men i slutet av 2020 slog vi ihop det till ett större gemensamt bolag. Alla bolagen jobbar med produkter inom laboratorieverksamhet. Nedan kan du läsa några av de leverantörer som hör till våra olika bolag. Flera av leverantörerna delar vi på över bolagsgränserna. Uppdateringar sker ofta så kolla gärna in på våra dotterbolags egna hemsidor för att få den senaste informationen.

LAB Sweden

LAB Sweden har ett stor utbud av produkter inom bland annat forskning, läkemedel/biotech och industri. Vi både säljer instrument och har service för laboratorier inom områden som material, miljö, energi, läkemedel med flera. Vi säljer också förbrukningsartiklar av alla sorter men också instrument för vattenanalys, utrustning för provtagning, provberedning och referensmaterial. LAB Sweden fokuserar även på produkter inom diagnostik och laboratorier, främst mot sjukhus- och veterinärverksamhet. Huvudområdena förutom diagnostik, biobankning och laboratorieverksamhet är automationslösningar och rådgivning kring stora och små laboratorieprojekt.

Stanhope Seta
Stanhope-Seta är marknadsledande inom testutrustning framförallt för petroleum- och polymerprodukter.

Bellingham + Stanley 
Säljer digitala polarimetrar och refraktometrar.

MANTECH
Tillverkar laboratorie-, process- och bärbara analysatorer för vatten, jord och livsmedel.

CTS-10
Specialkonstruktioner och kundanpassade automationslösningar

Chiron
Referensmaterial för toxikologi och läkemedelsanalyser

Clever
Automatiserade flöden för feces-extraktion

Cryotherm
Flytande kväve

EURIS
Reagens

Flowrobotic
Vätskehanteringsrobot

LAB Noax
Förbrukningsartiklar

LVL Technologies
Biobanks och frysrör
Pipettspetsar för automation
Pipettsystem för 96/384
Mikrotiterplattor med tillbehör

Miele
Laboratoriediskmaskiner

Nerbe plus
Förbrukningsartiklar

Noax SYS
Transportförpackningar

Porkka
Laboratoriefrysar
Medicinkylar
Laboratoriekylar
Medicin- & Laboratoriefrysar
Ismaskiner

Roche Diagnostics Scandinavia
Blodgassystem
Elektrolytanalysator

SalvisLab
CO2-inkubatorer
Inkubatorer
Värme/torkskåp

Systec
Mediaberedare
Plattgjutare
Autoklaver

Weller Filtronic
Luftridåskåp
Mobila filtersystem

Ziath
Barcodeläsare för rör och mikrotiterplattor
Rörplockare

Bürkle

IKA

Fritsch

Kautex

CurTEC 

Fluxana

Nolato

BlueSens
Gasanalys

Infors
Bioreaktorer/fermentorer
Skakbord
Skakinkubatorer

Systec
Mediaberedare
Plattgjutare

Thomson
Odlingsflaskor och filter för cell- och bakterieodling

YSI Life Science
Biokemiska analysatorer för off- och online-mätning

Dr Weigert
Diskmedel

Merck Millipore
Vattenreningssystem

Miele Professional
Labdiskmaskiner

Systec
Mediaberedare
Plattgjutare

Övriga

PreSens
Sensorer och system för mätning av pH, syre och koldioxid

SalvisLab
CO2-inkubatorer
Inkubatorer
Värme/torkskåp

LAB Norway

LAB Norway fokuserar på produkter inom cell- och bakterieodling men har även biokemiska analysatorer och autoklaver.

Cell / bakterier

BlueSens
Gasanalys

IKA
Magnetblandare
Skakanordningar
Centrifuger

Infors
Bioreaktorer
Skakbord
Skakinkubatorer

SalvisLab
CO2-inkubatorer
inkubatorer
Värme / torkskåp

Systec
Mediaberedare
Plattgjutare

Thomson
Odlingsflaskor och filter för cell- och bakteriekultur

YSI Life Science
Biokemiska analysatorer för mätning off- och online

Rent

Systec
Agarkokare
Skålfyllere

Weller Filtronic
Mobilt filtersystem

Övrigt

Bellingham + Stanley
Polarimetrar och refraktometrar

Bürkle
Förbruksningsartiklar

LabTech
Uppvärmning, kylning och temperaturreglering

Nerbe Plus
Förbruksningsartiklar

Porkka
Laboratoriekylar
Frysar för medicin och laboratorier
Ismaskiner

Porvair Science
Mikroplattor

SOTAX
Analys av farmaceutiska produkter

Stanhope-Seta
Kvalitetskontroll, analys och kalibrering

VITLAB
Förbrukningsartiklar

LAB Denmark

LAB Denmark är också en spegling av LAB Sweden med fokusering på cell- och bakterieodling, biokemiska analysatorer och autoklaver.

Cellexus
Bioreaktorer

Thomson
Odlingsflaskor och filter för cell- och bakteriekultur

Sartorius
Labfiltrering

Miele
Tvättmaskiner