Med fokus på kunskap, kompetens och kvalitet

ClaraLab med dotterbolag skiljer sig från andra bolag i laboratoriebranschen genom att våra olika LAB-bolag inriktar sig mot specifika områden i verksamheter som forskning & utveckling, produktion, rutinanalys och kvalitetskontroll.
Våra mål är att alltid vara lättillgängliga och flexibla, något vi kan uppnå genom att varje bolag arbetar fokuserat med sina specifika kund-, applikations- och produktområden.

Vill du läsa mer om ClaraLab?
Ladda ner vår presentationsfolder här

ClaraLab folder 

ClaraLab-Gruppen

lab-icon

LAB Analytical Nordic AB

Tillhandahåller analysinstrumentering för både akademisk och industriell forskning såväl som för process och kvalitetskontroll. Användare finns inom segment som kemi, miljö, material, energi, läkemedel med flera. Analysteknikerna sträcker sig från kromatografi, molekylärspektroskopi, oorganisk analys till termisk analys.

LAB Denmark ApS

Fokuserer på to områder – Analytisk kemi og Life Science – primært til kunder indenfor forskning, sygehus og industri. Vores leverandører er nøje udvalgte med vægt på kvalitet og spidskompetencer og vores relationer går ofte langt tilbage i tiden.

LAB Diagnostics Nordic AB

Företaget marknadsför och säljer produkter inom diagnostik och laboratorier, främst mot sjukhus- och veterinärverksamhet. Huvudområdena förutom diagnostik, biobank och laboratorieverksamhet är automationslösningar och rådgivning kring stora och små laboratorieprojekt. Vi tillhandahåller ofta och gärna skräddarsydda lösningar för kunder med specifika behov.

LAB Noax AB

Levererar produkter inom 5 huvudområden: förbrukningsvaror, instrument för vattenanalys, provtagning, provberedning och referensmaterial. Kunderna finns inom bland annat forskning, sjukhus och industri. Noax styrka är flexibilitet och snabbhet. På lagret i Farsta finns närmare 3 000 olika artiklar. Noax etablerades 1946 och har en lång tradition av att leverera produkter till laboratorier.

LAB Norway AS

Fokuserer først og fremst på to områder - RENT og CELLE/BAKTERIE først og fremst til kunder innen forskning, sykehus og industri. I produktområdet RENT inkluderes eksempelvis autoklaver og agarkokere. CELLE/BAKTERIE har produkter slik som risteinkubatorer, bioreaktorer, inkubatorer, dyrkingsflasker samt tilbehør og tilhørende forbruksmateriell.

LAB Sweden AB

Fokuserar främst på två områden - RENT och CELL/BAKT till kunder framför allt inom forskning, sjukhus och industri. I produktområdet RENT ingår exempelvis autoklaver, diskdesinfektorer och renvattensystem. CELL/BAKT har produkter såsom skakinkubatorer, bioreaktorer, inkubatorer, odlingsflaskor samt tillbehör och förbrukning därtill.

LAB Service

LAB Service fokuserar på service för laboratorieutrustning till våra kunder inom forskning, sjukhus, veterinär, och industri. Vår strategi är att vi endast skall arbete med topp 3 Leverantörer och att vi tillhandahåller service för de produkter vi säljer så kunden kan känna sig trygga med oss. Vår service för laboratorieutrustning fokuserar på kvalite och att kunden får en bra upplevelse under hela produktägandet. Vår vision är att vi alltid skall vara nära kunden genom snabba responstider på mail och samtal samt att våra serviceingenjörer geografiskt ska vara inom 2,5 timmars bilresa för 90 procent av våra avtalskunder. Vi arbetar idag med leverantörer som Infors HT inkubatorer och bioreaktorer, Systec autoklaver, Miele diskdesinfektorer, Panasonic PHCHB CO2 inkubatorer, Xylem YSI instrument.

Aktuellt

lab-icon