AutoklaverAutomatisk cellräknare - EVEMultitron CellBiokemisk analysator YSI2900Celltron - Skakapparat för inkubator

L.A.B. Sweden AB startades i april 2003.
Till skillnad från allt fler företag i laboratoriebranschen arbetar L.A.B. mycket nischat,
och vi koncentrerar oss på produkter i områdena RENT och CELL/BAKT.

Med ett mindre sortiment och ett fåtal leverantörer kan vi hålla maximal service och kunskapsnivå.